Kontaktujte studnaře +420 602 346 834

Kontaktujte studnaře
+420 602 346 834

Studnař Příbram

STUDNY – VRTY

Vrty pro čerpání vody a tepelná čerpadla

Vrtané studny

  • vyhledání pramene
  • projektová dokumentace
  • zkoušky vydatnosti
  • zhotovení vrtu a jeho vystrojení
  • zhotovení zhlaví vrtu
  • zhotovení vodovodní přípojky
  • montáž čerpadla

Vrty pro tepelná čerpadla

  • zhotovení vrtu
  • vystrojení vrtu kolektorem
  • vrty pro zářezy a rýhy

Destrukční práce