Kontaktujte studnaře +420 602 346 834

Kontaktujte studnaře
+420 602 346 834

VRTANÉ STUDNY PŘÍBRAM, PRAHA, BEROUN, BENEŠOV, SEDLČANY A DALŠÍ

Vrtané studny

Chcete čerpat čistou a vydatnou vodu z Vaší vrtané trubní studny okamžitě po zhotovení díla? Vyžadujte důkladné vyčistění vrtu před jeho finálním vystrojením.

Je Vaším cílem ekonomický a bezproblémový provoz vodního zdroje, zajištění pokrytí vašich skutečných potřeb odběru vody a rychlé doplňování vodního sloupce ve vrtu?

Nechte si zhotovit vrtanou trubní studnu s velmi vydatným přítokem vody. Nespokojte se s tak často nabízenou garancí na přítok vody 2000 litrů za 24 hodin, který představuje přítok pouze 83 litrů za 1 hodinu a je zcela nedostatečný i pro nejméně náročné uživatele.

Máte zájem, aby Vám vrtaná trubní studna sloužila několik generací a nebyla promarněnou investicí po několika málo letech?

Investujte do kvalitní práce, technologie a hloubky vrtu za účelem dosažení nejvyššího možného přítoku vody v dané lokalitě.

Každá lokalita je specifická. Nikdo nedokáže stoprocentně předem zjistit, jak hluboké studny bude potřeba, aby objednateli dlouhodobě sloužila a byla vydatným vodním zdrojem.

Velmi důležité je podvrtání zvodněného horizontu spodních vod a eliminovat tak dopady současného vývojového trendu poklesu hladin spodních vod.

Je pro dosažení možnosti velkého odběru vody rozhodující parametr průměr vrtu? Nikoli. Rozhodujícím parametrem je zhotovení vrtu do hloubky, kde se nachází velmi výrazné poruchy (trhliny) podloží, kterými bude do vrtu proudit významné množství vody za 1 hodinu. Velikost průměru vrtu je parametrem doplňujícím.

Provedení vrtu

Provádíme důkladné odizolování vrtu od problémových hornin (jíly, štěrky, písky, bahna, naplaveniny), povrchové vody a svrchního terénu tím, že předpažíme vrt kvalitními ocelovými pažnicemi až do pevné skály, které obetonujeme. Ocelové pažnice zůstávají ve vrtu a netěží se zpět. Kvalitní úvodní předpažení umožní důkladné vyčištění vrtu před jeho konečným vystrojením a spolu s kvalitním vystrojením vrtu vám zajistí bezproblémové provozování vašeho vodního zdroje. Vyloučí problémy se zanášením vrtu, přítomnost kalné vody, ucpání a zničení vodního čerpadla.

Technický popis provedení díla

a) úvodní průměr 203 mm bude proveden do hloubky vyžadující technické předpažení v úvodních problémových horninách, potom bude vypažen ocelovou pažnicí o průměru 168 mm a síle 4,5 mm, která bude od problémových hornin odizolována cementovou zálivkou,

b) vlastní vrt bude vrtán průměrem 140 mm do konečné hloubky,

c) před konečným vystrojením vrtu pažnicemi z neměkčeného polyvinylchloridu a provedením obsypu, bude zhotoven vrt řádně vyčištěn pod vysokým tlakem speciální ekologickou pěnou a vodou, pěna s nabalenými nečistotami bude z vrtu vyplavena vodou a vytlačena vysokým tlakem vzduchu,

d) vrt o průměru 140 mm bude vypažen pažnicemi z neměkčeného polyvinylchloridu,

e) zvodnělý horizont bude vypažen perforovanými pažnicemi,

f) v prostoru mezi vlastní stěnou vrtu a pažnicí bude proveden obsyp čistým štěrkem od dna vrtu až do výše 5 – 6 metrů pod úvodní předpažení,

g) v prostoru mezi vlastní stěnou vrtu a pažnicí od výše 5 – 6 metrů pod úvodním ocelovým přepažením a v celém prostoru mezi předpažením a pažnicí bude provedena betonáž,

h) vrt bude zajištěn zatavením pažnice.